Historie Řecka

Dějiny Řecka

Dějiny Řecka jsou velmi staré a pestré. Historie antiky, tedy Řecka a Říma, zanechala svůj odkaz celé Evropě, a tím ovlivnila evropskou kulturu. Široké povědomí o antických dějinách zajišťují populaci četné dobové nálezy, architektonické skvosty, ale i filmy, natočené na základě historických předloh.

Archeologické nálezy v Řecku

Archeologické nálezy v Řecku dokazují, že první osídlení řeckého území se datuje někdy do období 18 000 př.n.l., což znamená mladší paleolit. První kmeny, jejichž jazyk se dá považovat za předchůdce staré řečtiny, přišly do Řecka kolem roku 2000 př.n.l. V té době je patrný vzestup Mínojské civilizace, která později ustoupila nátlaku z peloponéských Mykén. O tomto období vypráví známé Homérovy báje Ilias a Odysea, nebo Trojská válka, které byly ale fakticky napsány zhruba o pět století později, tzn. okolo roku 750 př.n.l. Rok 776 př.n.l. je významný mezník, který odstartoval slavnou éru sportovních olympijských her.

Vznik městských států v Řecku

Velký význam má pro řeckou kulturu 6-5. století př.n.l., kdy došlo ke vzniku řeckých městských států, neboli polis. Dochází k postupné expanzi do okolních částí pevniny a na březích Středozemního a Černého moře vznikají významné obchodní kolonie. Díky nastalým podmínkám se Řecku začalo ekonomicky dařit, životní úroveň byla na tehdejší dobu velmi vysoká a společenský a kulturní život zažíval svůj vrchol. V této příznivé době vznikaly hodnotné a umělecky cenné stavby a chrámy, jejichž pozůstatky obdivujeme dodnes. Tento slibný rozmach řeckých států byl přerušen vpádem Peršanů, který po prvním, pro Řeky úspěšném boji u Marathonu, znamenal těžkou porážku u Thermopyl.

Doporučujeme: levné letenky

Klasické období řeckých dějin posouvá do popředí vliv Athén. Je místem kulturního života a domovem mnoha významných řeckých literátů a myslitelů. Vliv na formování řeckého území měl Filip II. Makedonský, a později jeho syn Alexandr, který dokončil otcův záměr o dobytí perské říše. Postupně si podmanil velkou část tehdy známého území, což bylo ukončeno jeho smrtí, která znamenala opětovný rozpad na samostatné státy.

Řecko se roku 146 př.n.l. dostalo pod římskou nadvládu, která měla velký vliv nejen na mocenské uspořádání země, ale ovlivnila Řecko i po kulturní a společenské stránce, v umění, v hudbě, literatuře. Řecko opět zažívalo hospodářský vzestup a zásluhou římského císaře Hadriána byly obnovovány řecké památky a stavěny nové budovy. V 1. století n. l. se v Řecku začalo prosazovat křesťanství, které bylo po počátečních útrapách povoleno jako jediné možné náboženství. Dále byly zakázány olympijské hry a v roce 529 byly uzavřeny všechny filozofické školy v Athénách.

Středověk v Řecku

Období temného středověku je poznamenáno četnými vpády různých národů, krvavými boji o dosažení mocenského vlivu a obsazení území. Rozpad Byzantské říše znamenal rozdrobení území na několik menších útvarů, které muselo ve 13. století čelit ještě větší hrozbě, kterou představovaly nájezdy Turků. Postupně dobyli Konstantinopol, Athény, Rhodos a celý Peloponés, a zemi sužovala vláda cizího etnika i jejich fanatická víra.

19. a 20. století v Řecku

Významným datem pro svébytnou řeckou historii je 25. březen 1821, kdy byl vyhlášen samostatný řecký stát. Vzhledem k tomu, že měl tento čin pozitivní ohlas světových velmocí, byla Řecku poskytnuta i vojenská podpora. První republika však neměla dlouhého trvání a v roce 1831-32 byla nahrazena královstvím. Prvním králem, který obýval královský trůn do roku 1967, kdy byl proveden vojenský převrat, byl Otto I. 19. století je pro chudé Řecko obdobím opětovného vzestupu. Fungovala v něm demokratická ústava, stavěly se nové moderní domy a započaly se provádět první archeologické výzkumy. Také olympijské hry po tolika letech obnoveny, jejich další fungování odstartoval rok 1896.

20. století v Řecku

Ani 20. století se nevyhnulo ozbrojeným konfliktům. Nejdříve válka o Krétu, poté série balkánských válek, první světová válka, vpád italských vojsk v roce 1940 následován invazí Němců. V následujícím roce obsadila německá vojska většinu země a uvrhli Řecko do velmi krutých podmínek. Represe byly zahájeny i vůči nevinným řeckým civilistům. O dva roky později bylo Řecko osvobozeno Spojenci, což ale také nepřineslo zemi vytoužený klid. Výsledky nepokojů mezi řeckými odbojovými skupinami vyvrcholily v krutou občanskou válku trvající do roku 1949, která donutila spoustu lidí k odchodu ze země. V roce 1951 se Řecko stává členem NATO, v roce 1981 vstupuje do Evropské unie a v roce 2001 přijalo jednotnou evropskou měnu euro – stalo se tak dalším členem eurozóny. Vzhledem k řecké historii je významný rok 2004, kdy se olympijské hry vrátily do místa svého původu - tedy do Řecka, tentokrát však do Athén.Doporučujeme: Řecko | Dovolená Řecko | Last minute Řecko | Řecko | Řecko | Levné ubytování | Cestovní kancelář

Vyražte na dovolenou s INVIA.CZ. S nabídkou největšího online prodejce zájezdů můžete na jednom místě, v přehledné formě a z pohodlí vašeho domova, vybírat zájezdy od 200 cestovních kanceláří, letenky do celého světa, ubytování v České republice a v zahraničí, online autopůjčovnu a další cestovatelské služby a informace. Dovolená s INVIA.CZ je bez rizika.