Makedonie v Řecku

Poloha Makedonie

Makedonie je rozsáhlá oblast pokrývající severní část Řecka a hraničící s Albánií. Jde o velmi úrodné území, které tvoří převážně nížiny, což vytváří jedny z nejlepších podmínek pro zemědělství v celém Řecku. Centrem této oblasti je město Soluň, nyní nazývané Thessaloniki.

Severní oblast Řecka

Severní oblast Řeckabyla dlouhou dobu mimo zájem Řeků a řeckého jazyka, jednalo se spíše o okrajové území mimo řecký vliv. Svého významu začalo nabývat od počátku 5. století př.n.l. a svého vrcholu dosáhlo za vlády Filipa II. Makedonského, kdy se Makedonie stala jednou z vůdčích oblastí Řecka. Její postoj byl ještě umocněn za Alexandra Velikého, který z ní učinil střed své rozlehlé říše. Pozůstatky této slavné epochy jsou patrné dodnes, kdy můžete zejména v Soluni obdivovat památky z dob Filipa II. a Alexandra Makedonského, a dále střetávání kultur římského, byzantského a tureckého období.

Doporučujeme: levné letenky

Charakter Makedonie

Na charakteru Makedonie se nejvíce podepsala dlouhá nadvláda Turků, protože k Řecku se jižní část Makedonie připojila až v roce 1913. Severní část, obývaná převážně slovanským obyvatelstvem připadla po skončení druhé světové války Jugoslávii. Dnes je severní část Makedonie samostatným státem, ale spor o stejném názvu obou území a používání státních symbolů vyvolaly konflikt mezi Řeckem a Makedonií hned v 90. letech 20. století.

Poloostrov Chalkidiki

Od té doby, co se zpřístupnil turistům poloostrov Chalkidiki, provázený výstavbou turistických komplexů a letovisek na březích Egejského moře a zkvalitňováním dopravné sítě a infrastruktury v souvislosti s konáním olympijských her v Athénách v roce 2004, se stala Makedonie daleko přitažlivější pro turisty a přestala být pouhou tranzitní zemí při cestě do Řecka.

Řecký ostrov Athos

Poloostrov Athos s přibližně 1500 obyvateli se nachází ve východní části poloostrova Chalkidiki a vybíhá do Egejského moře. Jeho povrch je hornatý, zakončený masivem o 2033 m, který nese stejné jméno Athos. Krajina tohoto poloostrova je velice malebná a naskýtá příjemný pohled na zelený svah s malými kláštery a vesničkami, které kontrastují s modře zbarveným mořem. Mezi zajímavosti, které patří k tomuto místu můžeme uvést nenadálé proměnlivé počasí, které způsobuje časté bouřky.

Již v minulosti díky nestálosti počasí a silným mořským vírům okolo mysu byli Peršané donuceni při snaze o obeplutí mysu prokopat raději průplav. Jejich snaha a úsilí je na svahu vidět dodnes. Vzhledem k tomu, že je Athos poměrně odlehlý a ne zrovna dobře dostupný, stal se útočištěm mnoha poutníků, kteří se zde usidlovali. V roce 963 vznikl na poloostrově první klášter pojmenovaný Megistí Lávras.

V následujících letech byl následován výstavbou dalších asi dvaceti klášterů, které našly svoje místo zejména při pobřeží. Ale ani kláštery vysoko v horách nebyly výjimkou. Kláštery, které jsou činné do dnešních dob podléhají přísným regulím a mniši v nich musejí dodržovat přísnou morálku a disciplínu. Dodržují svůj každodenní režim, 159 dní v roce se postí a řídí se podle byzantského času.

Jejich program dne je vyplněn modlitbami, meditací a pěstováním zemědělských surovin, ze kterých poté žijí.

Návštěva této oblasti je podmíněna povolením, které vydává řecké Ministerstvo zahraničí v hlavním městě Athénách, dále v Soluni a Thrákii. Povoluje pouze několik žádostí za den a na vyřízení žádosti můžete čekat i několik týdnů, popř. měsíců. Povolení je platné 4 noci a obsahuje nocleh na příslušnou dobu včetně stravy. Vzhledem k tomu, že pobyt je zdarma, očekává se od vás ale finanční dar.

Dále je zakázáno používat nezbytné výdobytky moderní doby, jakými jsou fotoaparát, kamera nebo mobilní telefony. Splnění těchto podmínek vám umožní žít mezi mnichy, stravovat se s nimi, modlit, poznat jednotlivé kláštery a další místa. Ti zdatní z vás mohou dokonce vystoupit ke kapličce Proměnění Krista - cesta na vrchol hory Athos trvá 7 hodin.

Pokud vám tedy bude umožněno navštívit Athos, vaše kroky by měly směřovat do malého města Uranopolis se středověkou věží. Po moři budete míjet první klášter položený vysoko v horách s názvem Moní Zográfu, obnovený v 17. a 18. století a klášter Kastamonítu ze století 11.

Na březích Egejského moře

Na březích Egejského moře se nacházejí 4 kláštery, nesoucí jméno Docheiaríu, Xenofóntos, klášter sv. Pantelemóna postavený v ruském stylu, a klášter Dáfni. Na svahu hory se tyčí výrazný Simonos Pétras ze 14. století a na útesu nad mořem klášter Grigóriu, zrekonstruovaný v roce 1761 kvůli ničivým následkům požáru. Pokud navštívíte klášter sv. Pavla zvaný Ágiu Pávlu budete moci obdivovat slavnou knihovnu čítající asi 13 000 svazků.

Město Soluň

Soluň, v řeckém jazyce Thessaloniky je druhé největší řecké město, čítající v současnosti asi 1 mil. obyvatel. Je zároveň i metropolí řecké části Makedonie. Soluň je důležitou námořní i pozemní spojnicí s rozvinutým průmyslem a od roku 1925 je i sídlem univerzity. Osídlení Soluně se datuje do 1. tisíciletí př.n.l., ale svůj nynější název dostalo až v roce 315 po manželce krále Kassandra Thessalonice.

Největší slávy a rozmachu město dosáhlo za vlády Římanů a jeho slavná éra pokračovala i poté, co se hlavním náboženstvím stalo křesťanství. Jeho počátky ale nebyly bezproblémové, na přelomu 3. a 4. století měl ve městě své sídlo císař Galerius, který se proslavil jako pronásledovatel a utlačovatel křesťanů. Naopak během vlády císaře Theodosia se stala Soluň jedním z nejvýznamnějších křesťanských měst, což si udržovala i ve středověku.

Známá je Soluň především díky dvěma věrozvěstům, Konstantinovi (později Cyrilovi) a Metodějovi, kteří přišli roku 863-864 n.l. na Velkou Moravu za účelem šíření křesťanské věrouky. Soluň nebyla ušetřena ani nájezdům nepřátelských kmenů – Arabů, Srbů, dále Benátčanů, a nakonec Turků, kteří město drželi ve své moci až do roku 1912. Díky tomu je město velmi multikulturní, i s početnou židovskou obcí.

Na počátku 20. století se v Soluni formovalo řecké osvobozenecké hnutí i hnutí mladoturků, vedených pozdějším tureckým prezidentem Mustafou Kemalem (Atatürkem). Dále prodělala balkánské války, které ji přidružily k Řecku,a také obsazení nacisty za II. světové války, kdy bylo popraveno prše 60 000 židů, žijících v Soluni. Soluň si ale přesto uchovala svoji pozici moderního průmyslového města s přístavem a prosperujícím hospodářstvím. V roce 1917 město zachvátil požár, který zničil značnou část historické části města a v roce 1978 bylo postižena silným zemětřesením.

Město s významnými historickými památkami je protkáno celou řadou moderních administrativních budov, obklopených zelení, parky s promenádami a atmosféru dokreslující příjemné kavárny a restaurace. Dominantu města tvoří slavná Bílá věž, postavená Turky roku 1430. Její historie je poměrně rozporuplná. Tehdy v jejích útrobách byla věznice, kde byli podle historie v roce 1826 zavražděni Turky janičáři. Bílý nátěr získala proto, aby se odklonilo od pojmenování „krvavá věž“.

V dnešní době je v Bílé věži muzeum. Památkou dokládající římské období je vítězný oblouk z roku 297 zvaný Galeriův oblouk a cihlová kruhová stavba postavená za účelem císařova mauzolea – přestavěná na kostel sv. Jiří, a později přeměněná v mešitu. Západním směrem jsou patrné pozůstatky císařova paláce. Památkou, která stojí jistě za pozornost je chrám Boží Moudrosti, nacházející se severovýchod od paláce. Také se mu říká chrám sv. Sofie. Jeho založení sahá do dob císaře Justiniána, ale v 8. století byl přestavěn do dnešní podoby.

Za dob turecké nadvlády sloužil jako mešita, a poté byl v roce 1890 poničen zemětřesením a bombami italské armády za II. světové války. Z kostelů připomínajících byzantskou kulturu můžeme jmenovat Ágios Panteleimon, Ágios Charamanos a významný kostel Agia Paraskeví. Ve spodní části náměstí Platía Dikastiríu, obnovené po požáru v roce 1917 a obohacené parkem, stojí staré turecké lázně z roku 1444, které jsou stále funkční. Opodál stojí kostelík Bohorodičky. Vrchní část náměstí připomíná římskou kulturu – jsou patrné pozůstatky tržnice, malého divadla a dalších veřejných budov.

Významnou památkou je rozsáhlý chrám Ágios Dimítrios, stojící na místě bývalých římských lázní, kde byl zavražděn sv. Demétrios. Kaplička sloužící jeho památce byla postupně přestavěna ve velkou baziliku s pěti loděmi. Ta sloužila poté do roku 1917 jako mešita, a později vyhořela. Dnešní bazilika je její věrnou napodobeninou a ukrývá jedinečné mozaiky a fresky. Horní město Soluně je původní, a to díky tomu, že uniklo požáru. Oplývá četnými pamětihodnostmi, jakými jsou kostel sv. Kateřiny ze 13. století, klášter Vlatádon nebo kaple sv. Mikuláše Sirotka.

Vrchol Horního města tvoří Akropolis, která ještě před časem sloužila jako vězení. V Dolním městě narazíte na jeden z nejhezčích kostelů ve městě, kostel svatých Apoštolů z první poloviny 14. století. Dále zde najdete Pašovy lázně nebo tureckou podzemní cisternu další památky, připomínající turecké období řeckých dějin. Při návštěvě města byste neměli opomenout prohlídku Archeologického muzea nedaleko Bílé věže nebo dům, kde se narodil pozdější turecký prezident a „otec Turků“ Atatürk.Doporučujeme: Řecko | Dovolená Řecko | Last minute Řecko | Řecko | Řecko | Levné ubytování | Cestovní kancelář

Vyražte na dovolenou s INVIA.CZ. S nabídkou největšího online prodejce zájezdů můžete na jednom místě, v přehledné formě a z pohodlí vašeho domova, vybírat zájezdy od 200 cestovních kanceláří, letenky do celého světa, ubytování v České republice a v zahraničí, online autopůjčovnu a další cestovatelské služby a informace. Dovolená s INVIA.CZ je bez rizika.